Türkçe English
Terms of Use

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel sitesinin genel kullanım kuralları ve yasal sorumlulukları.

Lütfen, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel‘i (www.mataleonkimonos.com) kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. www.mataleonkimonos.com ‘u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. 

A - Kullanım ve Güvenlik Kuralları

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.)  Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler girilmesi.
2.)  Genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler kullanılması.
3.)  Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi.
4.)  Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması.
5.)  Kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÜYE sorumludur.
6.)  ÜYE internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz, bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÜYE'ye aittir.
7.)  Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
8.)  Üyenin/Kullanıcının, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel kampanyalarının, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel ‘in satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel 'e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel 'nun kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel tarafından tespit edilmesi durumunda,
Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel 'in kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
9.)  Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların ve seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'un izni olmadan link vermek yasaktır. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı
Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

B - Sorumluluklar
Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel üyesi, kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel sitesini kullanmaya başlayabilir.
Üye, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel 'in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir. 

İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir. 

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

Üye, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz. 
Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. 

Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

ÜYE, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com’dan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com 'un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com, ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını haizdir. 

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Üyenin Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir. 

Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.

Üye kendisine Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com tarafından gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye, Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel.com tarafından kendisine, herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. 

___________________________________________________________________
ÜYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Email : Send Message
Phone : +90(533) 434 0266
Address :
Copyright © 2016 Mata Leon Kimonos & BJJ Apparel
designed by
Online visitors (8)